Disclaimer

Deze site stelt studenten van de opleiding Interieurdesign  aan het Alfa-college te Groningen in staat hun creatieve en commerciele talenten verder te ontwikkelen, op weg naar professionele ondernemerschap. Omdat ze nog studenten zijn, kunnen ze niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, voor bijvoorbeeld enige schade of nadeel dat als opdrachtgever is ondervonden, voortvloeiend uit een opdracht die aan ze is verstrekt.

Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de speerpunten Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.

Ongeveer 12.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1.000 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze deelnemers later volop kansen hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.